افزایش هزینه‌های تولید برق

جریان تغییر قیمت در تولید برق نشان از افزایش تورم در این بخش دارد.

به گزارش بی خبر به نقل از ایسنا، بررسی روند تغییرات قیمت در بخش تولید برق در آمارهای رسمی مرکز آمار از این حکایت دارد که شاخص کل قیمت تولیدکننده بخش برق، بر مبنای سال پایه ١٣٩٠، در سال ١٣٩٧ برابر با ۱۲۶.۲۴ بوده که نسبت به سال قبل ٤.٧٤ درصد افزایش داشته است. این در حالی است که شاخص قیمت بخش برق در سال ١٣٩٦، حدود ١٣١.١ بود که در قیاس با سال قبل از آن ٨.٠٧ درصد کاهش داشت.

در سال قبل، شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق، در ساعات اوج بار برابر با ۱۲۵.۷ بود که نسبت به سال قبل ٦.٨٥ درصد افزایش دارد. شاخص در سال ١٣٩٦ نیز ٥.١٧ درصد کاهش داشت.

اما شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق، در ساعات میان بار، در سال ١٣٩٧ به حدود ۱۲۲.۵۹ رسیده که نسبت به سال قبل ٣.٩٨ درصد افزایش داشته است. در سال ١٣٩٦ نیز برابر با ١١٧.٩٠ بوده که نسبت به سال قبل آن ٧.٠٢ درصد کاهش یافته بود.

هم‌چنین شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق، بر مبنای سال پایه ١٣٩٠، در ساعات کم بار، در سال١٣٩٧ برابر ۱۳۵.۶۶ بوده که نسبت به سال قبل ٤.٦٩ درصد افزایش داشته است. این شاخص در سال ١٣٩٦ برابر ١٢٩.٥٦ بود که نسبت به سال قبل ١٢.٤٨ درصد کاهش داشت.

شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق

 

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید