امنیت خاورمیانه بدون حضور آمریکا

امنیت خاورمیانه بدون حضور آمریکا: علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی و نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی اعلام کرد: آمریکایی ها به این نتیجه رسیده اند که معادلات سیاسی خاورمیانه تغییر کرده است و آمریکا دیگر نخواهد توانست کنترل منطقه و امور کشور ها را بدست بگیرد.

به گزارش بی خبر: وی بیانات خود را در یادداشتی بدین شرح بیان کرد:

1.اظهار نظرات صریح مقامات آمریکا در دو ماه گذشته نشان دهنده تغییراتی در عقاید این کشور است. مقامات این کشور مسائلی را پذیرفته اند که تا پیش از توانایی درک آن را نداشتند.
2 پس از حمله به آرامکو عربستان سعودی با اعمال فشار بر آمریکا خواستار برخورد با عاملان این حمله شدند. مقامات آمریکا در پاسخ گفتند که به عربستان مورد حمله قرار گرفته است و نه آمریکا.
3. با وجود هزینه 8 میلیون دلاری آمریکا برای حضور در منطقه آمریکا اعلام کرد که این عملی احمقانه بوده است.
4. با توجه به تجربیات عین یمقامات امریکا در منطقه، آنها به این نتیجه رسیدند که با توجه به تغییر معادلات سیاسی و هندسی منطقه آمریکا دیگر نمی تواند ادعای سردمداری مطلق بر امورات بین الملل را داشته باشد.
5. آمریکا یا باید با صرف هزینه های فراوان تنها به حفظ نقابی پوشالی از یک ابرقدرت اکتفا کند و یا واقع بین باشد و با ترک منطقه خود را از برا این هزینه های هنگفت نجات دهد.
6. مقامات آمریکا پس از خالی کردن پشت کرد ها در جریان حمله آنکارا به سوریه اعلام کرد، ادعاهای دروغ مبنی بر وجود سلاح های کشتار جمعی باعث به وجود آمدن جنگ خونبار در عراق شد ما با وردود به دام خاورمیانه تصمیم بسیار بدی اتحاد کردیم.
7.آمریکا متوجه شده است که بازگشت به دوران اوج با هم در شرایط فعلی او امری محال است. و با ناتوانی های که در اجرای پروژه های تجزیه خاورمیانه، تغییر رژیم در ایران، جنگ یمن، صلح افغانستان، بحران سوریه از خود نشان داده است ایمن موضوع برا ی آمریکا و دیگر کشور ها مشخص شده است.
8. . بیان این اعترافات از سوی مقامات آمریکا باعث شده خاست کشور هایی که خواهان حضور آمریکا در منطقه بودند هم به این نتیجه برسند که خاورمیانه بدون حضور آمریکا امنیت بیشتری دارد.

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید