انتخاب پایتخت‌های محیط زیست کشورهای اسلامی از سال آینده: دبیرکل کمیسیون ملی آیسسکو بیان کرد: در زمینه محیط زیست و توسعه پایدار سازمان آیسسکو فعالیت جدیدی آغاز کرده است که از سال آینده برخی شهرها به عنوان پایتخت‌های محیط زیست و توسعه پایدار کشورهای اسلامی انتخاب می شود. از ایران نیز چند شهر مشخص شده و به زودی نهایی خواهد شد.

به گزارش بی خبر، غلامرضا کریمی در مراسم افتتاحیه مرکز بین المللی گفتگوی خانواده بیان کرد: سازمان آیسسکو به عنوان یک سازمان تخصصی بین المللی در حیطه‌های آموزش فرهنگ و فنون انسانی در حوزه کشورهای اسلامی با هدف برقراری و تقویت تفاهم میان ملتهای مسلمان و شناساندن چهره واقعی اسلام و فرهنگ اسلامی به جهان و ترویج بحث گفت‌وگو میان تمدنها فرهنگ ها و مذاهب شکل گرفته است. طی ۴۰ سالی که از فعالیت این سازمان می گذرد بیش از ۴۰۰۰ فعالیت آموزشی، کارگاهی و کنفرانسی در درون کشورهای اسلامی و میان اقلیتهای مسلمان در کشورهای غیر اسلامی اجرا شده است.

وی ادامه داد:  سازمان آیسسکو طی این ۴۰ سال تلاش کرده است تا اجلاسهایی را برگزار کند به عنوان مثال اجلاس وزرای علوم کشورهای اسلامی، اجلاس وزرای فرهنگ کشورهای اسلامی و اجلاس وزرای محیط زیست کشورهای اسلامی از این اجلاسها هستند. تلاش شده است با برگزاری این اجلاسها ضمن اینکه ادبیات مربوط به این موضوعها را در سطح جهان اسلام گسترش دهیم نهادها و مجموعههایی را ایجاد کنیم تا بتواند اثرگذاری جدی در هنجارسازی در میان کشورهای اسلامی و تقویت نهاد سازی در حوزه جهان اسلام را داشته باشد.

کریمی یاداور شد: همچنین سلسله فعالیتهایی نیز صورت گرفته است که منجر به نهاد سازی شده است مانند شبکه مشورتی که در حوزه جهان اسلام تاسیس شده و شبکه زنان دانشمند جهان اسلام از جمله فعالیت‌هایی است که در اجلاسهای وزرای کشورهای اسلامی تصویب شده و درحال اجراست. از دیگر فعالیتهای سازمان آیسسکو انتخاب پایتختهای فرهنگی جهان اسلام بوده است که در سال ۲۰۰۶ اصفهان به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام انتخاب شده و در سال ۲۰۱۷ شهر مشهد به عنوان پایتخت فرهنگ جهانی اسلام انتخاب شده است.

دبیرکل کمیسیون ملی آیسسکو ادامه داد: همچنین در زمینه محیط زیست و توسعه پایدار سازمان آیسسکو فعالیت جدیدی آغاز کرده است که از سال آینده برخی شهرها به عنوان پایتخت‌های محیط زیست و توسعه پایدار کشورهای اسلامی انتخاب می شود. از ایران نیز چند شهر مشخص شده و به زودی نهایی خواهد شد.

وی افزود: در سال ۲۰۱۹ هشت فعالیت داشتیم که باید در ایران اجرا می‌شد که تحت نظارت دفتر منطقه‌ای یونسکو در تهران بوده است و یکی از مهم‌ترین فعالیتها تاسیس مرکز بین المللی گفت و گوی خانواده بوده است که طرح اولیه آن از طرف معاونت زنان بوده و در سازمان ما مورد استقبال قرار گرفته است.  قرار شده است در فاز اول این مرکز تاسیس شود و بتواند در سالهای آینده فعالیتهای مشترکی را میان کشورهای اسلامی در خصوص موضوع خانواده برگزار کند.

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید