اهمیت بودجه بندی کنکورتجربی در موفقیت کنکور ۹۸ چیست؟

گاهی مشاهده می شود از یک فصل بسیار طولانی سال هاست که سوالی در
کنکور مطرح نشده است بنابر این تلف کردن وقت برای اینگونه فصل ها کار عاقلانه ای
نیست, و یا گاهی از یک فصل یا موضوع خاص چندین سوال مطرح می شود. همچنین ممکن است
در یک موضوع خاص داوطلب هر چقدر که وقت می گذارد با زهم توانایی پاسخ دادن به
سوالات آن را ندارد, پس برای صرفه جویی در وقت باید از خیر آن گذشت. اما ما چگونه
متوجه میشویم که کدام فصل ها و مباحث سوالات بیشتری را در بودجه بندی کنکور تجربی ۹۸ به خود اخصاص می دهد و کدام
فصل ها سوالات کمتری را به خود اختصاص می دهد؟ بودجه بندی کنکور پاسخ این سوال را
به ما می دهد. از طریق بودجه بندی ما متوجه می شویم در سال های گذشته از هر مبحث
چند سوال در کنکور سراسری آمده است. و بر اساس آن شما می توانید برای کنکور سراسری
تجربی 98
هدفگذاری نمایید.

بودجه بندی کنکور 98

بودجه بندی کنکور ۹۸ تجربی

  • بودجه بندی کنکور 98 چیست؟
  • بودجه بندی به چه دردی میخورد؟
  • جدول بودجه بندی کنکور تجربی 98؟

هرساله کنکور تجربی بخش عظیمی از تعداد داوطلبان کنکور سراسری 98 را به خود اختصاص می دهدو بیشترین تعداد داوطلب را در بین گروه های مختلف آموزشی دارد. بودجه بندی سوالات کنکور 98 از مهمترین ابزار برای موفقیت داش آموزان کنکوری و کلیه ی داوطلبان شرکت در کنکور سراسری 98 تجربی و کلیه ی گروه های آموزشی می باشد. در کنکور سراسری . حجم و تنوع مطالب بسیار زیاد است و نمیتوان تمامی مطالب را به گونه ای که بتوان به سوالات آن در کنکور سراسری پاسخ داد فرا گرفت به همین دلیل شما به یک بودجه بندی نیاز دارید

جدول بودجه بندی کنکور تجربی 98

نام درس

موضوع

بودجه بندی در کنکور

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

ریاضی

مشتق و کاربرد آن

6

6

6

6

5

6

3

4

6

5

5

4

هندسه 1

4

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

حد و پیوستگی

3

2

3

3

2

2

3

2

2

2

2

2

مجانب

1

1

تابع

2

2

2

1

2

3

3

3

1

3

3

3

معادله و نامعادله

1

1

1

1

1

1

آمار

2

2

2

2

2

3

2

2

2

2

2

2

احتمال

2

1

2

2

3

2

3

4

2

2

3

3

مقاطع مخروطی

2

3

2

2

2

2

2

2

3

2

2

2

مثلثات

1

1

1

1

1

1

2

2

3

2

1

3

معادله مثلثاتی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

لگاریتم و تابع نمایی

1

1

1

1

2

1

1

1

1

2

تصاعد و دنباله

2

1

1

1

2

1

1

1

1

2

2

1

انتگرال

2

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

دستگاه معادلات و معادله خط

1

1

1

2

1

معادله درجه 2

1

2

1

1

1

1

1

ماتریس 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

آنالیز ترکیبی

1

1

رشد و زوال

1

تابع جزء صحیح

1

1

1

1

فیزیک

نور هندسی

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

انرژی – فیزیک 1

1

نوسان، موج¬های مکانیکی، صوت

5

5

5

5

5

6

6

5

5

5

2+2+2

1+2+2

مدارهای الکتریکی

2

3

3

3

3

3

3

3

3

2

3

3

حرکت شناسی

3

3

3

3

3

3

2

3

3

3

3

3

گرما و قانون گازها

3

3

3

3

3

1

2

3

3

2

3

3

فشار و ویژگی¬های ماده

¬1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

دینامیک

3

2

2

2

2

2

2

2

3

3

2

2

خازن و الکتریسیته ساکن

3

2

2

2

2

2

2

1

2

2

2

3

 

مغناطیس و القا

2

2

2

2

2

2

3

2

2

2

2

2

بردار

1

1

1

1

کار و انرژی

1

1

1

1

1

 

1

1

1

1

1

فیزیک اتمی و جدید

3

3

4

3

3

3

4

3

3

3

3

3

موج¬های الکترو مغناطیسی

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

شیمی

ساختار اتم

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

1

2

خواص تناوبی عنصرها

2

1

2

1

3

3

2

2

2

2

4

2

ترکیب¬های یونی

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

1

2

پیوند کووالانسی

3

4

3

4

3

2

3

3

3

4

3

3

ترکیب آلی

1

1

1

2

2

2

1

2

2

2

3

2

استوکیومتری

4

6

4

4

3

4

4

4

4

4

4

5

ترمودینامیک شیمیایی

4

2

4

4

3

3

3

4

4

3

4

4

محلول¬ها

4

5

4

4

4

5

2

4

4

5

4

4

سینتیک شیمیایی

3

3

3

2

4

2

3

3

3

3

2

2

تعادل شیمیایی

3

3

3

3

2

3

2

3

2

3

3

3

اسید و باز

3

3

3

4

4

4

4

3

3

2

3

4

الکتروشیمی

3

2

3

3

4

3

4

3

4

3

3

2

 

 

 

زیست شناسی

نام مبحث

کنکور 91

کنکور 92

کنکور 93

کنکور 94

کنکور 95

کنکور 96

مولکول زیستی

0

0

0

0

0

1

سفری به درون سلول

1

1

0

0

1

1

سفری به دنیای جانداران

1

1

0

0

1

1

گوارش

2

3

3

2

2

1

تبادل گازها

2

0

2

0

1

0

گردش مواد

3

2

5

3

5

3

تنظیم محیط داخلی و دفع مواد زاید

2

0

1

0

1

0

حرکت

1

2

3

1

2

0

ایمنی بدن

0

1

1

1

1

1

دستگاه عصبی

1

2

3

2

1

2

حواس

2

1

0

1

2

3

هورمون¬ها و دستگاه درون ریز

2

1

1

1

2

2

ماده ژنتیک

0

0

0

0

0

0

کروموزوم¬ها و میتوز

1

1

0

3

1

0

میوز و تولیدمثل جنسی

1

0

1

0

0

0

ژنتیک و خواستگاه آن

4

4

3

3

3

3

تولیدمثل گیاهان

2

1

2

2

2

1

رشد و نمو در گیاهان

3

1

3

1

1

1

تولیدمثل و رشد و نمو جانوران

2

2

3

3

2

2

پروتئین سازی

2

2

2

3

2

2

تکنولوژی زیستی

1

0

0

1

1

0

پیدایش و گسترش زندگی

0

1

0

0

2

1

تغییر و تحول گونه¬ها

0

1

0

2

0

1

ژنتیک جمعیت

1

2

4

4

2

5

پویایی جمعیت¬ها و اجتماعات زیستی

1

1

0

1

1

0

رفتارشناسی

2

2

1

1

1

1

شارش انرژی در جاندران

2

4

3

6

2

3

ویروس¬ها و باکتری¬ها

3

4

1

2

1

2

آغازیان

3

3

2

3

4

3

قارچ¬ها

1

1

2

1

1

1

کاملا ترکیبی

4

6

4

2

5

9

 

مشاوره
تحصیلی برنامه ریزی کنکور تجربی 98 درخت دانش

مشاوره
تحصیلی درخت دانش
با داشتن بهترین و مجرب ترین مشاوران تحصیلی کشور پاسخگوی کلیه ی
سوالات شما در رابطه با روش های مطالعه برای کنکور, بهترین منابع درسی کنکور 98 و کلیه ی گروه های آموزشی, روش های تست زنی و کلیه سوالات تحصیلی و کنکوری
شما می باشد. 

با شماره گیری9099072943 با تلفن ثابت و بدون کدگیری با ما در تماس
باشید. مشاوره تحصیلی درخت دانش تا رسیدن به رتبه و رشته موردنظرتان با شما خواهد
ماند.

 

 

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید