برق بادی و خورشیدی صادر می شود

برق بادی و خورشیدی صادر می شود: سید محمد صادق زاده، معاون وزیر نیرو با اشاره به فراهم آمدن شرایط برای تاسیس نیروگاه های بادی و خورشیدی در کشور گفت: با اقدامات به عمل آمده سرمایه گذاران برق را تولید و حجم تولیدی را به شبکه برق تحویل می دهند، شبکه برق دریافتی را در مرز به خریدار تحویل می دهد.

به گزارش بی خبر: صادق زاده در خصوص ابلاغیه وزیر نیرو در خصوص صادرات برق تجدید پذیر گفت: ابلاغیه وزیر نیرو با اشاره به سرمایه گذاران داخلی و خارجی که در تونل های بادی سرمایه گذاری می کنند آمده است، این برق به شبکه برق انتقال یافته و سپس در مرز های کشور به خریداران انتقال داده می شود. تا این لحظه 5 یا 6 متقاضی نیز به وزارت خانه مراجعه کرده اند زمینه برای انجام این مهم به خوبی مهیا شده است.

وی در پاسخ به داخلی یا خارجی بودن متقاضیان صادرات برق تجدید پذیر گفت: متقاضیان هم داخلی و هم خارجی بوده و اصولا این صادرات به صورت مشارکتی به انجام می رسد. به این معنا که بخشی از سرمایه از داخل و بخشی از آن نیز از خارج از کشور تامین می شود. البته نسبت سرمایه گذاری ها متفاوت خواهد بود.

وی در ادامه افزود: در حال حاضر ظرفیت تولید 30 هزار مگاوات نیروگاه بادی و خورشیدی در کشور فراهم شده است. تاکنون 1500 مگاوات برق از کشور ایران تقاضا شده است.

بنابر گزارشات ایران کشوری است که پتانسیل بالایی در تولید برق تجدیدپذیر دارد. استفاده از این انرژی ها به شدن از سوی دولت مورد توجه قرار گرفته است. میزان تولید انرژی برق تجدید پذیر در شهریور ماه به 841 مگاوات رسیده است. این می را در مقایسه با مرداد ماه گذشته 10.5 درصد افزایش داشته است.

به گزارش آژانس بین المللی انرژی استفاده از انرژی تجدید پذیر تا 5 سال آینده 50 درصد افزایش خواهد داشت.  دولت به دنبال تولید 150 هزار مگاوات برق تجدید پذیر در ایران وجود دارد.

میزان تولید نیرو منابع تجدید پذیر تا سال 2024 1.2 تراوات افزایش خواهد داشت. نیروی بادی 25 درصد و نیروی خورشیدی 60 درصد از این رشد را به خود اختصاص می دهد.

بر اساس آمار به عمل آمده ظرفیت نیروگاه های تجدید پذیر و پاک در کشور تا پایان شهریور ماه 1398 نشان دهند 302.2 مگاوات متعلق به نیروگاه های بادی، 346.3 مگاوات متعلق به نیروگاه های فتوولتائیک، 88.4 مگاوات متعلق به نیروگاه های برق آبی کوچک و 10.5 مگاوات مربوط به نیروگاه های زیست توده، 13.6 مگاوات از بازیافت تلفات حرارتی، 80 مگاوات ظرفیت کاهش تلفات شبکه است. در مجموعه 840 به در مقایسه به مرداد ماه 10.5 درصد افزایش داشته است.

بنا به گزارشات به عمل آمده 300 مگاوات از قراردادهای خرید تضمینی، 300 مگاوات از سوخت صرفه جویی شده و 100 مگاوات از مصوبه 25 شهریور ماه هیات وزیران تامین که در مجموع 700 مگاوات می شود.

میزان برق تولیدی در مقایسه با مرداد ماه تغییری نداشته و میزان تولید گاز های گلخانه ای، مصرف سوخت فسیلی و مصرف آب در شهریور ماه در مقایسه با گذشته به ترتیب 10.2 و 9 در صد افزایش پیدا کرده است.

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید