تغییر اوزان بوکس در المپیک ۲۰۲۰

اوزان بوکس در المپیک ۲۰۲۰ با تغییراتی همراه شده است.

سرپوش ورزشی – به گزارشمیزان، در حالی که قرار بود مسابقات بوکس در بازی‌های المپیک توکیو مانند گذشته در ۱۰ وزن برگزار شود، اما این رشته در المپیک ۲۰۲۰ توکیو در ۸ وزن مردان برگزار خواهد شد.

طبق آخرین تصمیمات صورت گرفته اوزان ۴۹ و ۶۰ کیلوگرم از بوکس در المپیک ۲۰۲۰ حذف شده و این رقابت‌ها در ۸ وزن برگزار می‌شود.

همچنین وزن ۵۶ کیلوگرم به ۵۷ و ۶۴ کیلوگرم هم به ۶۳ تغییر خواهد کرد.

بدین ترتیب رقابت‌های بوکس در المپیک ۲۰۲۰ توکیو در هشت وزن ۵۲ کیلوگرم، ۵۷ کیلوگرم، ۶۳ کیلوگرم، ۶۹ کیلوگرم، ۷۵ کیلوگرم، ۸۱ کیلوگرم، ۹۱ کیلوگرم و به اضافه ۹۱ کیلوگرم برگزار خواهد شد.

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید