جهانگیری از ادغام شرکت های آب و فاضلاب روستایی به شهری خبر داد

جهانگیری از ادغام شرکت های آب و فاضلاب روستایی به شهری خبر داد: معاون اول رییس جمهور اعلام داشت که هیات وزیران طی جلسه 6 آذر 1398 خود مصوب کردند تا 31 شرکت آب و فاضلاب روستایی با شرکت های آب و فاضلاب شهری ادغام شوند و اقدامات اجرایی آن را به نهاد های مرتبط ابلاغ نمود.

به گزارش بی خبر: بر این اساس به وزارت نیرو اجازه داده می شود تا کارهای لازم برای اجرایی شدن این مصوبه را پیگیری کند. این نهاد طبق قوانین و مقررات باید جلسه ای را با مجامع عمومی ارگان های مرتبط برگزار کرده و اجرایی شدن آن را به تصویب برسانند.

سپس تمام مطالبات، بدهی ها، دارایی ها و حقوق عمومی این شرکت های روستایی را به شرکت های آب و فاضلاب، به روش و قیمتی که از طرف هیات واگذاری مشخص می شود به حساب های شرکت های آب و فاضلاب انتقال نماید و مابه التفاوت آن را در حساب های این شرکت ها به طرفیت دولت منعکس کند.

حقوق عمومی این شرکت ها طبق تبصره 5 شامل قانونی است که برای توسعه و بازسازی شبکه های آب شهری و فاضلاب ها باید تسهیلاتی ایجاد شود. این تبصره مصوب سال 1377 می باشد. همچنین این حقوق به جز حقوق سهامداران می باشد.

در این میان سازمان برنامه و بودجه کشور وظیفه دارد تا در چارچوب مقررات مرتبط، کلیه طرح ها و ردیف های اعتباری این شرکت های روستایی را به شرکت های آب و فاضلاب انتقال دهد. همچنین تصویب شد تا بعد از انجام اقدامات گفته شده، سازمان خصوصی سازی طبق مقررات تعیین تکلیف سهام دولتی شرکت های مذکور را انجام دهد.

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید