دستبرد سارقان از حکیم و صیاد شیرازی

دستبرد سارقان از حکیم و صیاد شیرازی: وحید سرلک، معاون فنی و مهندسی سازمان حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران با اشاره به سرقت دیواره های صوتی گفت: کارشناسان به دنبال راهی برای حفظ امنیت این دیواره ها هستند. تاکنون در بزرگراه صیاد و حکیم شاهد بیشترین سرقت دیواره صوتی بوده ایم.

به گزارش بی خبر: سرلک در ادامه در خصوص دیواره های صوتی پایتخت گفت: در مجموع 3000 متر دیواره صوتی در بزرگراه های پایتخت مورد استفاده قرار گرفته است. متاسفانه به دلیل بخش های فلزی به کار رفته در این دیواره های صوتی، این دیواره ها با استقبال سارقان مواجه بوده اند.

وی در ادامه افزود: متاسفانه برخی از شهروندان با بی فکری برای تردد آسان تر، این دیواره ها را باز می کنند. در حال حاضر برای جلوگیری از به سرقت رفتن این دیواره ها اقداماتی را در نظر گرفته ایم. این اقدامات در قابل طرح های پایلوت در حال انجام است تا بهترین روش را مورد استفاده قرار دهیم.

سرلک در ادامه با اشاره به سرقت 15 تا 20 درصدی دیواره های صوتی سطح شهر تهران گفت: در حال حاضر 30 درصد دیواره های صوتی بزرگراه صیاد شیرازی به سرقت رفته است. بزرگراه حکیم دومین بزرگراهی است که به شدت مورد سرقت قرار گرفته است.

وی در پایان گفت: در حال حاضر به دنبال راهکاری برای افزایش امنیت این دیواره های صوتی هستیم. در ادامه برای ترمیم این دیواره های صوتی وارد عمل می شویم.

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید