رایزنی معاون ظریف با آوایی درباره راه‌های حمایت و صیانت از حقوق ایرانیان مقیم خارج از کشور

رایزنی معاون ظریف با آوایی درباره راه‌های حمایت و صیانت از حقوق ایرانیان مقیم خارج از کشور: حسین جابری انصاری معاون امور مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه با سید علیرضا آوایی وزیر دادگستری دیدار و درباره فعال‌سازی کمیته حقوقی و قضایی شورای عالی ایرانیان و راه‌های حمایت و صیانت از حقوق ایرانیان مقیم خارج از کشور گفتگو و تبادل نظر کرد.

به گزارش بی خبر، در این دیدار که رئیس دبیرخانه امور ایرانیان خارج از کشور نیز حضور داشت معاون امور مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه ضمن تشریح برنامه‌های جاری این دبیرخانه و تاکید بر نقش ایرانیان مقیم خارج در دستیابی به اهداف توسعه ملی ایران و همچنین ضرورت تسهیل آمد و رفت و ارتباط آنان با کشورشان، با وزیر دادگستری در خصوص رو‌ش‌های تقویت همکاری و هماهنگی نهادهای مختلف کشور در جهت تحقق این اهداف و استیفای حقوق ایرانیان مقیم خارج تبادل نظر کرد.

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید