رشد نیروی بادی فراساحلی جهان

رشد نیروی بادی فراساحلی جهان: شورای جهانی انرژی بادی در گزارشی اعلام کرد ظرفیت نیروی بادی فراساحلی از ۲۳ گیگاوات فعلی تا سال ۲۰۳۰ به ۱۹۰ گیگاوات رشد خواهد کرد.

به گزارش بی خبر، در گزارش شورای جهانی انرژی بادی اعلام شد بیش از چهار گیگاوات ظرفیت نیروی بادی فراساحلی در هر کدام از سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ نصب شد که هشت درصد از کل تأسیسات نصب شده جدید نیروی بادی در این دو سال به حساب آمد.

بر اساس این گزارش، برای نخستین بار چین بر مبنای تأسیسات جدیدی که نصب کرد در سال ۲۰۱۸ به بزرگترین بازار نیروی بادی فراساحلی تبدیل شد و پس از آن انگلیس و آلمان قرار گرفتند.

کارین اوهلن فورست، مدیر اطلاعات بازار در شورای انرژی بادی جهانی گفت: بر مبنای اهداف دولت، نتایج مناقصه‌ها و آمار پروژه‌ها، ما انتظار داریم ظرفیت نیروی بادی نصب شده تا سال ۲۰۳۰ به ۱۹۰ گیگاوات افزایش پیدا کند اما مسلماً این پتانسیل کامل نیروی بادی فراساحلی نخواهد بود. بسیاری از کشورها سرگرم آماده سازی برای پیوستن به انقلاب نیروی بادی فراساحلی هستند و تأسیسات بادی فراساحلی شناور به منزله پیشرفت فناوری تأثیرگذاری هستند که ممکن است در سال‌های آینده حجم بیشتری نیروی بادی اضافه کنند.

بر اساس گزارش پلاتس، شورای انرژی بادی جهانی برای رسیدن به پیش بینی رشد ۱۹۰ گیگاواتی ظرفیت نیروی بادی فراساحلی، از سناریوی “کسب و کار طبق معمول” استفاده کرده است و نویسندگان آن توسعه فنی بیشتر برای نیروی بادی فراساحلی را در نظر نگرفته‌اند.

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید