ششمین دوره پایتخت کتاب ایران فراخوان داد

ششمین دوره پایتخت کتاب ایران فراخوان داد: فراخوان ششمین دوره انتخاب و معرفی پایتخت کتاب ایران  منتشر شد.

به گزارش بی خبر به نقل از ستاد اطلاع‌رسانی رویدادهای ترویج کتابخوانی، ششمین دوره انتخاب و معرفی پایتخت کتاب ایران در سال ۱۳۹۸ برگزار می‌شود.

شهرهای متقاضی شرکت در جشنواره می‌توانند تا تاریخ ۳۰ آذرماه ۱۳۹۸ اقدامـات انجام‌شده، برنامه‌ها، مـدارک و مسـتندات فعالیت‌های مرتبـط بـا کتـاب و کتاب‌خوانی آن شهر، را همراه بـا برگه‌های تکمیل‌شده به دبیرخانه اسـتانی جشـنواره مستقر در ادارات کل فرهنـگ و ارشـاد اسلامی استان‌ها یا دبیرخانه مرکزی تهران ارسـال کنند.

برای کسب اطلاع بیش‌تر می‌توانند با شماره‌های ۰۲۱۸۸۸۶۱۳۲۴ – ۰۲۱۸۸۳۴۲۹۸۰-۰۲۱۸۸۳۴۲۹۷۹  تماس برقرار نمایند. همچنین برگه‌ها، فرم‌ها و جزئیات دستورالعمل‌های اجرایی انتخاب و معرفی پایتخت کتاب ایران از طریق وب‌سایت شبکه ترویج کتابخوانی ایران به نشانی www.bookpromotion.ir   در دسترس است.

علاقمندان می‌توانند آثار را تا مهلت اعلام شده به نشانی پستی:«دبیرخانه مرکزی برنامه انتخاب و معرفی پایتخت کتاب ایران» (واقع درتهران ـ خیابان شهید مطهری ـ خیابان فجر (جم سابق) ـ شماره ۷ـ ساختمان فجر ـ طبقه۵  کد پستی ۱۵۸۹۷۴۳۱۱۱  و پست الکترونیک iranbookpromotion@gmail.com) ارسال کنند.

بنابر اعلام این فراخوان، برنامه‌های کتابخوانی قابلیت شرکت در رقابت دارد که با همکاری دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و غیردولتی تدوین و با امضای شهردار و رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ارائه شود. شهر معرفی شده به عنوان پایتخت کتاب ایران ملزم به ارائه گزارش‌های دوره‌ای منظمی از پیشرفت برنامه‌های ارائه شده به دبیرخانه است. اگر شهر انتخاب شده تا پاییز آن سال بر اساس برنامه‌ها و جدول زمان‌بندی ارائه شده فعالیت قابل توجهی نداشته باشد، احتمال تجدید نظر و پس گرفتن عنوان پایتخت کتاب براساس رأی هیئت داوران وجود خواهد داشت.

همچنین برنامه ارسالی باید دربرگیرنده معرفی مجموعه طرح‌ها و فعالیت‌های فرهنگی، ترویجی و ابتکاری در حوزه کتاب برای حداقل یک سال و حداکثر دو سال با  این شرایط  باشد: مشارکت همه اجزای صنعت نشر (پدیدآورندگان، ناشران، توزیع‌کنندگان، کتاب‌فروشان، کتاب‌داران و…)، مشارکت نهادها و فعالان حوزه کتاب و کتاب‌خوانی مانند کتابخانه‌ها، کتاب‌داران و غیره، مشارکت سازمان‌های غیردولتی و دولتی مرتبط با کتاب‌خوانی، حضور فعال مفاخر، مشاهیر و هنرمندان شاخص و محبوب، در نظر گرفتن طیف گسترده مخاطب‌ها (ازجمله زنان، کودکان، نوجوانان و …)برنامه‌های باید اثربخش، خلاقانه و پایدار باشند .همچنین ویژگی‌های کلی برنامه‌های ارسالی شهرها به دبیرخانه انتخاب و معرفی پایتخت کتاب ایران می‌تواند به این شرح باشد: برنامه‌ها، فعالیت‌ها و اقدام‌ها به طور ویژه برای پایتخت کتاب طراحی شده باشد. متناسب با نیازهای محلی، آیین‌های بومی و ارزش‌های دینی و ملی باشد.تأثیرات پایداری در ارتقای سطح فرهنگ کتاب‌خوانی داشته باشد. از مشارکت مردمی و پشتیبانی شرکت‌های بزرگ تجاری، کارخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی برای تأمین هزینه‌ها و سرمایه‌گذاری برخوردار باشد. قابلیت الگوبرداری داشته باشد.در محتوا و شیوه اجرا نوآورانه و کیفی باشد.

در معرفی پایتخت کتاب ایران عنوان شده است: پایتخت کتاب ایران از سوی دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی فرهنگی  و ستاد شهرها و روستاهای دوستدار کتاب معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با مشارکت دستگاه‌ها و نهادهای مختلفی اعم معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری، نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران، سازمان فرهنگی سازمان ملل متحد یونسکو، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، اتحادیه ناشران و کتاب‌فروشان تهران، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، ستاد عالی کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد کشور، انجمن نویسندگان کودک و نوجوان و نهادهای دیگر برگزار می‌شود. طـرح انتخـاب و معرفـی پایتخـت کتـاب ایـران بـرای نخسـتین بـار در ۱۳۹۳ در سراسـر ایـران بـرای ترویج کتاب‌خوانی برگـزار شـد. ایـن برنامه، طرحی ملی و بومی اسـت و بر اسـاس اقتضائات کشـورمان برنامه‌ریزی و اجراشـده اسـت.

هرسـال یـک شـهر به‌عنوان پایتخـت کتـاب از بیـن شـهرهای نامـزد انتخـاب و معرفـی می‌شود.

پیش‌تر شهرهای اهواز، نیشابور، بوشهر، کاشان پایتخت کتاب ایران بودند و از اسفندماه سال گذشته تا پایان سال جاری نیز عنوان پایتختی کتاب ایران در اختیار شهر یزد است.

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید