صنعت و معدن ۱۰,۰۰۰ میلیارد تومان وام گرفت

صنعت و معدن ۱۰,۰۰۰ میلیارد تومان وام گرفت: آمار بانک مرکزی حاکی از آن است که بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در فروردین ماه سال جاری بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش صنعت و معدن پرداخت کرده‌اند.

به گزارش بی خبر، بر اساس آمار جدید بانک مرکزی از تسهیلات پرداختی به بخش‌های مختلف اقتصادی در یک ماهه نخست سال جاری، در این مدت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ۷۱۷۷ فقره تسهیلات به ارزش ۱۰ هزار و ۵۹۰ میلیارد تومان به بخش صنعت و معدن، ۲۰ هزار و ۱۱۳ فقره تسهیلات به مبلغ ۹۴۱ میلیارد تومان به بخش کشاورزی، ۲۰ هزار و ۷۲۳ فقره تسهیلات به مبلغ ۲,۵۲۰ میلیارد تومان به بخش مسکن و ساختمان، ۲۹ هزار و ۷۵۰ فقره تسهیلات به مبلغ ۴,۸۳۷ میلیارد تومان به بخش بازرگانی و ۱۱۰ هزار و ۸۱۵ فقره تسهیلات به مبلغ ۱۵ هزار و ۲۹۶ میلیارد تومان به بخش خدمات پرداخت کرده‌اند.

به این ترتیب، در این مدت در مجموع ۱۸۸ هزار و ۶۵۰ فقره تسهیلات به مبلغ ۳۴ هزار و ۱۹۶ میلیارد تومان به بخش‌های مختلف اقتصادی پرداخت شده که ۷۲ فقره تسهیلات آن به مبلغ حدود ۱۱ میلیارد تومان به بخش‌های متفرقه بوده است.

به طور کلی بر اساس آمار بانک مرکزی، از مجموع کل تسهیلات پرداخت شده به بخش‌های مختلف اقتصادی، ۲۲ هزار و ۷۱۵ میلیارد تومان آن معادل ۶۶.۴ درصد از کل تسهیلات پرداخت شده به بخش‌های اقتصادی مربوط به تأمین سرمایه در گردش بوده است.

همچنین بر اساس این آمار، از مجموع ۱۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن؛ ۸,۷۴۴ میلیارد تومان معادل ۸۲.۶ درصد از کل تسهیلات پرداختی مربوط به تأمین سرمایه در گردش بوده است.

پس این بخش، بازرگانی با ۷۹.۸ درصد، کشاورزی با ۶۰.۶ درصد، خدمات با ۵۶.۲ درصد و مسکن و ساختمان با ۳۷ درصد، بیشترین میزان جذب سرمایه در گردش نسبت به کل تسهیلات دریافتی را در اختیار دارند.

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید