عدم توانایی سازمان ملل در اثبات منشا ایرانی تسلیحات حمله به آرامکو

عدم توانایی سازمان ملل در اثبات منشا ایرانی تسلیحات حمله به آرامکو: طی گزارشی گوترش، دبیر کل سازمان ملل اظهار کرد که این سازمان بعد از انجام تحقیقات و تا این زمان در رابطه با منشا تسلیحات حمله به مراکز نفتی عربستان، توانایی اثبات ایرانی بودن منشا این تسلیحات را نداشته است.

به گارش بی خبر: براساس گزارش رویترز، روز سه شنبه، آنتونیو گوترش طی جلسه شورای امنیت سازمان ملل بیان داشت که سازمان توانایی اثبات اینکه موشک ها و تسلیحات مورد استفاده در حمله به تاسیسات نفتی عربستان منشا ایرانی داشته اند را ندارد.

وی نیز افزود که سازمان ملل به بررسی : باقی مانده تسلیحات استفاده شده در حمله به مراکز نفتی عربستان طی ماه می، حمله به فرودگاه بین المللی ابها طی ماه ژوئن و آگوست ومراکز نفتی آرامکو در خوریس و ابقیس طی ماه سپرتامبر نیز پرداخته است.

دبیر کل سازمان ملل نیز طی گزارش رویتر اینطور گفت که در این بازه زمانی سازمان ملل نمی تواند به شکل مستقل ثابت کند که همه موشک های کروز و هواپیماهای بی سرنشین مورد استفاده طی این حملات دارای منشائی ایرانی هستند.

دو دفعه در طول سال، گوترش گزارشی مبنی بر اجرای عهد تسلیحانی ایران و نیز سایز محدودیت ها که بعد از توافق هسته ای همچنان برجای خود مانده اند، به شورای امنین سازمان ارسال می کند. طی هفته پیش رو این شورا به مذاکره در رابطه با گزارش او خواهد پرداخت.

در پی این موضوع، بعد از حمله به مراکز نفتی عربستان، بعضی کشورها ادعا داشتند که ایران در این حملات شرکت کرده است که البته چنین ادعایی از طرف مقامات رمی ایران به دفعات رد شده و بیان داشته اند که این ادعا هیچ سندیتی ندارد.

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید