قول حمایت ترامپ به اقلیت ها وکاهش سهم پناهجویان

قول حمایت ترامپ به اقلیت ها وکاهش سهم پناهجویان: ترامپ در نشست سازمان ملل اعلام کرد: دفاع از آزادی مذهب برای او در الویت قرار دارد. اما اقلیت های مذهبی که در ایالت متحده مورد آزار قرا گرفته اند اثری از حمایت دولت نمی بینند.
به گزارش بی خبر: و به نقل از  خبرگزاری آسوشیتدپرس، رییس جمهور سقف پذیرش مهاجران را تا حد بی سابقه ای پایین آورده است. ترامپ 84 درصد از میزان سهم پناهجویان در زمان اوباما کاسته است و حالا این نرخ شامل 18 هزار نفر می شود.
در پی ادعاهای ترامپ برای آزدی ادیان در آمریکا وزارت خارجه 5000 سهم برای اقلیت های مذهبی در نظر گرفت. گروه های مذهبی که به اسکان مهاجران مشغول هستند از ترامپ خواسته اند تا از فرسایش بیشتر در برنامه هایی که برای کمک به این دسته از افراد در نظر دارد جلوگیری کند.
ترامپ 25 میلیون دلار بودجه برای دفاع از آزادی ادیان در نظر گرفته است اما هنوز تصمیمی درباره سقف میزان پذیرش پناهجو در سال آتی نگرفته است. یک مقام ارشد که خواستار پنهان ماندن نامش شده است گفته است: درمقایسه با سال گذشته ما تدابیری را برای محافظت از عقاید مختلف در برنامه خود قرار داده ایم.
از یک سو ترامپ تصویری از آینده روشن ادیان در آمریکا رسم می کند و از سوی دیگر سازمان های مذهبی نگران این هستند که مبادا سقف پناهجویان برای سال بعد از سقف سال جاری که 30 هزار تن بوده است پایین تر بیاید. این درحالی است که سقف پذیرش پناهجویان در زمان اوباما 85 هزار نفر بوده است

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید