معرفی نامزدهای کمیسیون مستند جشنواره «جام جم»

 نامزد‌های کمیسیون مستند جشنواره جام جم

نامزدهای دریافت جایزه کمیسیون مستند، با انتخاب هیات داوران این کمیسیون مشخص شدند.

اسامی نامزدهای کمیسیون مستند جشنواره تلویزیونی جام جم به شرح زیر است:

نامزدهای بهترین مجموعه

«ایرانگرد»/ «دست آفریده ها»/ «پارسین»/ «خشت بهشت»

نامزدهای بهترین مستند تک قسمتی

«مردمان لب رود»/ «مارشمیرا»/ «چین دامن البرز»/ «نبرد پاسیله»/ «ده برادر»

نامزدهای بهترین کارگردانی مستند

«ایرانگرد»/ «پارسین»/ «خشت بهشت»/ «مسیر»/ «زندگی زیر پوست من»

نامزدهای بهترین پژوهش

«پارسین»/ «خشت بهشت»/ «دست آفریده ها»/ «مارشمیرا»/ «چین دامن البرز»

نامزدهای بهترین دستاوردهای هنری

«ایرانگرد»/ «پارسین»/ «خشت بهشت»/ «دست آفریده ها»/ «چین دامن البرز»

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید