وزیر علوم: ارتقاء هیأت علمی برای رشته‌ها و مراکز آموزشی متفاوت است

وزیر علوم: ارتقاء هیأت علمی برای رشته‌ها و مراکز آموزشی متفاوت است: وزیر علوم با بیان اینکه در آیین‌نامه ارتقاء الگوی امتیازدهی برای رشته‌های مختلف و مراکز آموزشی متفاوت است، گفت: این آیین‌نامه به صورت موردی برای دانشگاه‌های خاص قابل بررسی و اصلاح است.

به گزارش بی خبر، دکتر منصور غلامی در جلسه ۱۳۳ ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور با اشاره اینکه دانشگاه امام حسین (ع) دانشگاهی درون دستگاهی است، گفت: پروژه‌های مخصوص و همین‌طور هیأت علمی مشخصی دارد.

وی با اشاره به آیین‌نامه ارتقای اعضای هیأت مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، تصریح کرد: طبق این آیین‌نامه اعضای هیأت ممیزه در تفسیر بندها و مواد ارتقاء اعضاء هیأت علمی اختیار دارند و الگوی امتیازدهی ارتقاء هیأت علمی برای رشته‌های مختلف و مراکز آموزشی متفاوت است.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری که جایگاه علمی کشور نباید کاهش یابد، گفت: این سوال مطرح می‌شود که منظور از جایگاه علمی، درونی است یا در رقابت با کشورهای دنیاست؟ سوال دیگری که مطرح است، این است که چند درصد از علم دنیا در کشور تولید می‌شود؟

دکتر غلامی تأکید کرد: آئین‌نامه ارتقای اعضای هیأت علمی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی مرجع است و می‌توان به صورت موردی برای دانشگاه‌های خاص بررسی و اصلاحاتی داشته باشد.

در ادامه حجت الاسلام مصطفی رستمی، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها در مورد آئین‌نامه پیشنهادی دانشگاه امام حسین (ع) برای ارتقاء اعضای هیأت گفت: آئین‌نامه فعلی ارتقاء هیأت علمی در حوزه شاگردپروری غلفت دارد و ضروری است به جنبه‌های مثبت این آئین‌نامه پیشنهادی توجه شود.

بر اساس اعلام مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها تصریح کرد: موضوعاتی در آئین‌نامه فعلی در حوزه شاگردپروری، وضعیت فرهنگی و تربیتی اساتید مورد غفلت قرار گرفته که این نکته در آئین‌نامه پیشنهادی دانشگاه امام حسین(ع) اصلاح شده است.

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید