وضعیت اضطرار ملی علیه ایران توسط آمریکا تمدید شد

وضعیت اضطرار ملی علیه ایران توسط آمریکا تمدید شد: کاخ سفید از تمدید قانون اجرایی 12170 تا سال 2020 خبر داد.

به گزارش بی خبر: سایت کاخ سفید از بیانیه رئیس جمهور آمریکا درباره تمدید وضعیت اضطرار ملی ایران  سخن به میان آورده است. در این بیانیه می خوانیم:

رئیس جمهور در تاریخ 14 نوامبر 1979 قانون اجرایی 12170 را در خصوص وضعیت اضطرار ملی ایران اعلام کرد. در این قانون راهکارهایی برای مقابله با تهدیدات جمهوری اسلامی علیه امنیت ملی آمریکا، سیاست خارجی و اقتصاد این کشور ارائه شده است. از آنجایی که روابط آمریکا با ایران همچنان ثبات پیدا نکرده است، شرایط اجرای توافق با ایران که در تاریخ 19 ژانویه 1981 منعقد شده، همچنان برقرار خواهد بود. از این رو وضعیت اضطرار ملی که در تاریخ 14 نوامبر 1979 اتخاذ شده بود، پس از تاریخ 14 نوامبر  نیز 2019 نیز ادامه خواهد داشت. در همین راستا وضعیت اضطرار ملی در رابطه با ایران همچنان ادامه پیدا خواهد کرد.

فرمان اجرایی 12170  با فرمان اجرایی 12975 که در تاریخ پانزدهم مارس 1995 اعلام شده بود ،تفاوت هایی دارد. از این رو تجدید وضعیت اضطراری فعلی با تجدید اضطراری که در تاریخ 12 مارس 2019 اعلام شده، متفاوت است.

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید