پایان رقابت ۱۰۲ کیلوگرم وزنه‌برداری جوانان جهان با سه برنز برای ایران

پایان رقابت ۱۰۲ کیلوگرم وزنه‌برداری جوانان جهان با سه برنز برای ایران: وزنه‌برداری ایران در دسته ۱۰۲ کیلوگرم قهرمانی جوانان جهان صاحب مقام سومی و چهارمی شد.

به گزارش بی خبر، در پایان رقابت دسته ۱۰۲ کیلوگرم وزنه برداری قهرمانی جوانان جهان، عنوان سومی و چهارمی به ایران رسید. از میان دو نماینده ایران، امیر عزیزی با رکورد ۱۶۵ یک ضرب، ۱۹۵ دو ضرب و مجموع ۳۶۰ کیلوگرم ۳ مدال برنز گرفت.

علی قاسمی با رکورد ۱۵۰ یک ضرب، ۱۸۷ دو ضرب و مجموع ۳۳۷ کیلوگرم چهارم جهان شد.

وزنه بردار گرجستان توانست عنوان قهرمانی را به دست آورد. او به شکستن رکورد دو ضرب جوانان جهان که ۲۱۲ کیلوگرم بود نیز حمله کرد اما موفق نشد وزنه ۲۱۳ کیلوگرم را بالای سر ببرد و ناکام ماند.

وزنه بردار بلاروس هم نایب قهرمان شد.

*حرکت یک ضرب:

امیر عزیزی وزنه‌های ۱۶۰ و ۱۶۵ را مهار کرد اما وزنه ۱۷۰ کیلوگرمی را که برای او مدال طلا به همراه داشت، از پشت سر انداخت و مدال برنز را با ۱۶۵ کیلوگرم گرفت.

علی قاسمی در حرکت اول وزنه ۱۵۰ کیلوگرم را انداخت و در حرکت دوم توانست این وزنه را بالای سر ببرد.

او در حرکت سوم ۱۵۹ کیلوگرم راهم از پشت سر انداخت و با همان ۱۵۰ کیلوگرم در یک ضرب پنجم شد.

آندری آرلیوناک از بلاروس با ۱۶۹ کیلوگرم مدال طلا گرفت.

ایراکلی چخیدزه از گرجستان با ۱۶۷ کیلوگرم مدال نقره را به دست آورد.

*حرکت دوضرب:

عزیزی در دو حرکت اول و دوم وزنه ۱۹۵ کیلوگرم را انداخت اما در حرکت سوم این وزنه را مهار کرد تا از اوت شدن فرار کرده باشد.

او با رکورد مجموع ۳۶۰ کیلوگرم سوم جوانان جهان شد.

قاسمی ابتدا وزنه ۱۸۰ کیلوگرم را زد اما در حرکت دوم ۱۸۷ کیلوگرم را انداخت و در حرکت سوم موفق شد این وزنه را بالای سر ببرد.

او در مجموع رکورد ۳۳۷ کیلوگرم را ثبت کرد و چهارم شد.

*نتایج دسته ۱۰۲ کیلوگرم:

۱- ایراکلی چخیدزه از گرجستان با رکورد ۱۶۷ یک ضرب ۲۰۴ دو ضرب و مجموع ۳۷۱ کیلوگرم (۲ مدال طلای دوضرب و مجموع و نقره یک ضرب)

۲- آندری آرلیوناک از بلاروس با رکورد ۱۶۹ یک ضرب ۲۰۱ دو ضرب و مجموع ۳۷۰ کیلوگرم (طلای یک ضرب و ۲ مدال نقره دو ضرب و مجموع)

۳- امیر عزیزی از ایران با رکورد ۱۶۵ یک ضرب ۱۹۵ دو ضرب و مجموع ۳۶۰ کیلوگرم (۳ مدال برنز)

۴- علی قاسمی از ایران با رکورد ۱۵۰ یک ضرب ۱۸۷ دو ضرب و مجموع ۳۳۷ کیلوگرم

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید