پوشش ۹۹ درصدی نوآموزان در دستور کار آموزش و پرورش

پوشش ۹۹ درصدی نوآموزان در دستور کار آموزش و پرورش: رئیس سازمان آموزش‌وپرورش استثنایی با بیان اینکه طرح سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی نوآموزان بدو ورود به دبستان از نیمه دوم تیرماه آغاز خواهد شد، اظهارکرد: در سال جاری پوشش ۹۹ درصدی نوآموزان بدو ورود به دبستان و۶۰ درصدی پیش‌دبستانی‌ها در این طرح هدف‌گذاری شده است.

به گزارش بی خبر، در نشست مشترک رئیس سازمان آموزش‌وپرورش استثنایی و معاون آموزش ابتدایی و اعضای شورای معاونان دو معاونت، نشست بررسی شیوه‌های انسجام ‌بخشی و کیفیت ‌بخشی به فعالیت‌های مشترک برگزار شد.

سید جواد حسینی در این نشست بابیان اینکه آموزش ‌و پرورش استثنایی در ۴ قلمرو با آموزش ابتدایی پیوند مستقیم دارد، اظهارکرد: نشست مشترک چند ماه گذشته دو معاونت آغاز خوبی برای همکاری مشترک بود که باید منجر به نتایج خوب هم شود.

وی افزود: طرح سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی نوآموزان بدو ورود به دبستان و پیش‌دبستانی، آموزش‌های تلفیقی فراگیر و مدارس تلفیقی، دانش آموزان دیرآموز و مراکز مشکلات ویژه یادگیری، ۴ قلمرو آموزش‌وپرورش استثنایی است که در پیوند مستقیم با معاونت آموزش ابتدایی است.

رئیس سازمان آموزش‌وپرورش استثنایی بابیان اینکه  طرح سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی نوآموزان بدو ورود به دبستان از نیمه دوم تیرماه آغاز خواهد شد، اظهارکرد: در سال جاری پوشش ۹۹ درصدی نوآموزان بدو ورود به دبستان و۶۰ درصدی پیش‌دبستانی‌ها در این طرح هدف‌گذاری شده است و مشارکت معاونت آموزش ابتدایی در شناسایی بازماندگان از طرح و همچنین مداخلات مؤثر بعد از طرح از ضروریات رسیدن به اهداف طرح سنجش است.

حسینی یکی از چرخش‌های تحول‌آفرین را حرکت از ایزوله سازی و تفکیک به سمت تلفیق دانست و اظهار کرد: مناسب‌سازی ۲۰‌ هزار مدرسه عادی پذیرای دانش آموزان با نیازهای ویژه از بعد تجهیزات، معلمان، دانش آموزان و والدین نیازمند همکاری همه بخش‌ها به‌ویژه معاونت آموزش ابتدایی است.

رئیس سازمان آموزش‌وپرورش استثنایی بابیان اینکه۷۴۱ مرکز ویژه اختلالات یادگیری در کشور وجود دارد اظهارکرد: براساس برآوردها۱۰۰۰ مرکز ویژه اختلالات یادگیری دیگر در کشور نیاز است و سازمان آموزش‌وپرورش استثنایی توسعه کمی و کیفی این مراکز را هدف‌گذاری کرده است.

وی افزود: گسترش کمی این مراکز، عدم‌تغییر کاربری، استفاده از نوبت دوم مدارس برای استقرار مراکز جدید و تأمین نیروی انسانی متخصص مراکز ویژه اختلالات یادگیری نیازمند همکاری ادارات کل و معاونین آموزش ابتدایی استان‌ها است.

رئیس سازمان آموزش‌وپرورش استثنایی خواستار توجه جدی به دانش آموزان دیرآموز شد و افزود: آموزش نیروی انسانی متخصص برای مواجه با دانش آموزان دیرآموز، شیوه مداخلات مؤثر  و تولید محتوای آموزشی مناسب دانش آموزان دیرآموز از جمله محورهای همکاری مشترک با معاونت آموزش ابتدایی در این زمینه است.

وی افزود: استفاده از ظرفیت مراکز ویژه اختلالات یادگیری به‌عنوان مراکز پشتیبان مدارس تلفیقی و به‌ویژه پشتیبان دانش آموزان دیرآموز می‌تواند منجر به ارتقای کیفیت آموزش این دانش آموزان شود .

در این نشست حکیم زاده معاون آموزش ابتدایی نیز با تأکید بر همکاری مشترک دو معاونت اظهارکرد: تلفیق دانش آموزان یک رویکرد مترقی و انسانی است و منجر به پرورش شهروند کارآمد خواهد شد.

وی افزود: عدم آگاهی معلمان و خانواده‌ها ممکن است منجر به عدم پذیرش دانش آموزان با نیازهای ویژه توسط دانش آموزان عادی شود.

وی تأکید کرد: انعطاف‌پذیری در برنامه درسی و دیدن شرایط مناسب‌سازی در برنامه درسی از جمله ضروریات است که باید اتفاق بیفتد.

به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش‌ و پرورش، معاون آموزش ابتدایی در پایان گفت:  گسترش کمی مراکز ویژه اختلالات یادگیری و آموزش نیروی متخصص این مراکز و مداخلات مؤثر در خصوص دانش آموزان دیرآموز ازجمله تأکیدهای معاونت آموزش ابتدایی است.

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید