اجرای ۴۷ برنامه تحولی در حوزه پرورشی طی امسال

اجرای ۴۷ برنامه تحولی در حوزه پرورشی طی امسال: معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش ضمن تبیین روند اجرای سندتحول بنیادین و با بیان اینکه سال قبل حدود ۵۱ برنامه در این معاونت به اجرا درآمد و امسال حدود ۴۷ برنامه از کل ۲۰۰ برنامه تحولی وزارتخانه، سهم معاونت پرورشی است گفت: برنامه‌ریزی‌های لازم برای اجرای آن صورت گرفته و بخشی نیز در حال انجام است.

به گزارش بی خبر: علیرضا کاظمی، درباره وضعیت اجرای سندتحول بنیادین در حوزه پرورشی و فرهنگی اظهار کرد: مسیر و نقشه راهی که برای سندتحول بنیادین تهیه شده، دنبال می‌شود و اینطور نیست که هیچ برنامهای اجرا نشود.

وی افزود: مسیری که خود سند برای تحقق اهداف طراحی کرده مطابق زیرنظام‌هاست که برای هر زیر نظام برنامه‌های مربوط طراحی شده است.

معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به موکدات برنامه ششم توسعه و برنامه‌های سنواتی گفت: به برنامههای طراحی شده، برشهای استانی زده شده و در حال اجراست.

کاظمی افزود: مسائل فرهنگی ممکن است زودهنگام نتیجه ندهند و نیاز به زمان داشته باشند. همچنین باید منابع و زیرساختهای لازم دید شوند. همانطور که گفته شد آموزش و پرورش با توجه به ظرفیتها و امکاناتی که در اختیار دارد، برنامههایی را برای پیاده سازی سندتحول بنیادین طراحی کرده است اما باید در نظر داشت که محدودیت منابع مالی و انسانی تنها به آموزش و پرورش محدود نمی‌شود و در کل بخشها و دستگاه‌های اجرایی وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه ما برنامه‌ها را طراحی و به اقتضای شرایط و امکانات در قالب زیرنظام‌های سند جلو می‌بریم عنوان کرد: امسال بستههای تحولی هم طراحی شده که جامعه طعم شیرین تحقق سند را بچشد. برنامههایی که به حوزه پرورشی محول شده با توجه به امکانات و وسعی که از نظر نیروی انسانی داریم اجرا می کنیم.

معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش اضافه کرد: سال قبل حدود ۵۱ برنامه در معاونت به اجرا درآمد و امسال حدود ۴۷ برنامه از کل ۲۰۰ برنامه تحولی وزارتخانه، سهم معاونت پرورشی است که برنامه‌ریزیهای لازم برای اجرای آن صورت گرفته و بخشی نیز در حال انجام است.

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید