تعیین تکلیف متمم برنامه‌های راهنمای درسی تا پایان خردادماه ۱۴۰۰

 رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش ضمن بررسی راهبردهای آموزش و توسعه منابع انسانی سازمان پژوهش، بر ضرورت تعیین تکلیف متمم برنامه‌های راهنمای درسی تا پایان خردادماه ۱۴۰۰ تأکید کرد.

به گزارش بی خبر، حسن ملکی در  نشست شورای هماهنگی و پیگیری اقدامات تحولی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، در خصوص برنامه‌های این سازمان در سال ۱۴۰۰، اظهار کرد: با توجه به این که  برنامه‌های سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، برای سال ۱۴۰۰ آماده شده است؛ باید تکلیف متمم برنامه راهنمای درسی تا پایان خرداد(سه ماهه اول)، مشخص شود. این برنامه‌ها، چراغ راه آینده سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی خواهد بود و برای عملیاتی کردن آن باید آماده شویم.

ملکی افزود: در نشست شورای تحولی وزارت آموزش و پرورش، وزیر آموزش و پرورش بر ضرورت تنظیم‌گر بودن سازمان پژوهش و استفاده از توانایی‌های خارج از سازمان برای تولیدات، تأکید داشتند؛ که این دیدگاه خیلی مؤثر است ولی باید الگوی مدنظر ارائه شود تا از توانمندی همگان استفاده کنیم.

رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی با تأکید بر این‌که با همکاری معاونت پرورشی و فرهنگی باید ابعاد پرورشی کتاب‌های درسی تقویت شود، گفت: در این مسیر با همکاری معاونت پرورشی و سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، باید ساختاری مناسب در نظر گرفته شود.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، وی با اشاره به بهره‌برداری از الگوی برنامه ریزی درسی در برنامه ریزی آموزشی کارکنان، تصریح کرد: باید ابتدا نیازسنجی شده و اهداف آموزشی کارکنان مشخص شود؛ سپس بر اساس آن اهداف دوره‌های آموزشی و در مرحله آخر روش مناسب آموزش در نظر گرفته شود و در پایان ارزیابی دوره انجام شود.

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید