وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: در حال حاضر سالمندان ۹.۳ درصد جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند و میزان جمعیت سالمندی ایران طی ۳۰ سال آینده سه برابر می‌شود.

سید حسن قاضی زاده هاشمی روز سه شنبه در کنفرانس منطقه‌ای آسیا اقیانوسیه، با محوریت نقش خانواده، اجتماع و دولت در جوامع رو به سالمندی افزود: بر اساس آمار سال ۹۵، سن امید به زندگی در بین افراد دارای سنین ۶۰ تا ۶۵ سال حدود ۲۱ سال برآورد شده است و سن امید به زندگی در بدو تولد ۷۵ سال است.

وی خاطرنشان کرد: این آمار‌ها نشان می‌دهد که افراد حداقل تا ۸۰ و ۸۵ سالگی عمر می‌کنند و متولدین سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ حدود ۹۰ و ۹۵ سال عمر خواهند داشت.

وزیر بهداشت با بیان اینکه سالمندان از سرمایه‌های اجتماعی ارزشمند هر کشوری به شمار می‌روند، اظهار داشت: طبق برآورد‌های وزارت بهداشت طی سه سال گذشته هزینه درمان افراد ۶۵ سال در ایران تقریبا سه برابر افراد عادی بوده است.

هاشمی گفت: بر اساس مطالعه سال ۱۳۹۳، نیاز مراجعه سالمندان به مراکز درمانی و همچنین میزان بستری آنان بیش از ۲ برابر افراد دیگر است؛ از این رو، باید به نقش خانواده، رفاه و بهبود زندگی سالمندان با رویکرد توانمندسازی بیش از گذشته پرداخته شود.

وی تاکید کرد: بسیار مهم است که اثرات سالمند شدن در کل جامعه را مورد توجه قرار دهیم. ایجاد زیرساخت‌های اجتماعی، اقتصادی، شهری و تلاش برای افزایش توانمندسازی سالمندان بسیار مهم است.

هاشمی ادامه داد: همه کشور‌ها نیازمند اتخاذ سیاست‌های بلند مدت و شفاف هستند. فرصت کم است و این برنامه ریزی‌ها باید به سرعت عملیاتی شود و برای رسیدن به این هدف لازم است به اجتماعی شدن سلامت بیش از پیش توجه کنیم.

وی به «سند ملی سالمندان» اشاره کرد و گفت: این سند با همکاری وزارت بهداشت، سازمان بهزیستی و سازمان برنامه و بودجه تهیه و در شورای عالی سلامت و امنیت غذایی با حضور رئیس جمهوری به تصویب رسید که شامل دستور کار اصلی برای توسعه خدمات سالمندان است.

هاشمی با اشاره به ارائه خدمات به سالمندان در طرح تحول سلامت افزود: ۹۴ درصد سالمندان بیمه هستند و ۳۱ درصد دارای بیمه تکمیلی هستند.

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید