ساخت نانوکره‌های کربنی با کاربرد در صنعت داروسازی و کاتالیست

ساخت نانوکره‌های کربنی با کاربرد در صنعت داروسازی و کاتالیست: محققان دانشگاه صنعتی امیرکبیر با استفاده از روش نوین به ساخت نانو کره‌های کربنی با کاربرد در تولید پایه کاتالیست و دارو رسانی هوشمند دست یافتند.

به گزارش بی خبر، پروین کیانی شجاعی از محققان این طرح گفت: با توجه به اهمیت کاربردهای وسیع نانو کره‌های کربنی توخالی در پایه کاتالیست، حامل‌های دارویی و در سیستم‌های ذخیره انرژی در باتری‌ها و از طرف دیگر به دلیل عملکرد بهتر نانو ذرات هیبریدی نسبت به ذرات کروی، در این مطالعات نانو ذرات هیبریدی توسط روشی تک ظرفی تولید شدند.

وی عنوان این طرح تحقیقاتی را “تهیه نانو ذرات هیبریدی کربنی با روش نوین” ذکر کرد و یادآور شد: این روش برای اولین بار برای تهیه نانو ذرات کروی کربنی به کار برده شده است و با توجه به کم کردن مراحل تهیه این نانو ذرات، می‌توان این تحقیقات را گامی در جهت تجاری‌سازی این مواد دانست.

کیانی، روش تولید این نانو ذرات را از روش پلیمریزاسیون به روش پیکرینگ در جا ذکر کرد و ادامه داد: در این روش فاز آلی شامل مواد اولیه تمامی لایه‌های هسته-پوسته- پوسته، در آب دیسپرس شده و سپس طی واکنش و جدایش فازی ساختار هسته- پوسته- پوسته تهیه شدند و در نهایت پس از کربنیزاسیون و حذف پوسته دوم، ساختار هیبریدی کربنی به دست آمد.

این محقق، کاربرد اصلی نانو ذرات تولید شده را در ساخت کاتالیست‌ها به عنوان پایه کاتالیست و همچنین در دارو رسانی به عنوان حامل دارو ذکر کرد و گفت: نوین بودن طرح، کم هزینه بودن به دلیل کاهش تعداد مراحل از مزایا و کاهش مراحل تولید از مزایای رقابتی این طرح است.

این طرح از سوی پروین کیانی شجاعی و به راهنمایی دکتر فاطمه گوهرپی از اعضای هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر اجرایی شده است.

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید