صدور مجوز دریافت کمک‌های بلاعوض یونیسف و سازمان‌های بین‌المللی از سوی وزارت دادگستری

صدور مجوز دریافت کمک‌های بلاعوض یونیسف و سازمان‌های بین‌المللی از سوی وزارت دادگستری: با موافقت هیئت دولت، مراجع ملی کنوانسیون حقوق کودک و کنوانسیون مبارزه با فساد وزارت دادگستری می‌تواند کمک‌های بلاعوض یونیسف، سازمان‌ها و مؤسسات بین المللی را دریافت و در راستای برنامه‌های همکاری مشترک هزینه نمایند.

به گزارش بی خبر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، هیئت وزیران در جلسه ۱۵ دی ۱۳۹۸ به پیشنهاد وزارت دادگستری و به استناد قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تصویب کرد وزارت دادگستری به عنوان مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک و کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد مجاز است کمک‌های بلاعوض یونیسف، سازمان ها و مؤسسات بین‌المللی را دریافت و در چهارچوب قوانین بودجه سنواتی در راستای برنامه‌های همکاری مشترک زیر نظر وزیر دادگستری هزینه کند.

از آنجایی که این وزارت مطابق مصوبات دولت به عنوان مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک و مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد تعیین گردیده، این تصمیم به منظور اخذ کمک های بلاعوض دریافتی از سازمان ها و مجامع بین‌المللی و اجرای برنامه های همکاری مشترک، تحقق اهداف و تکالیف مقرر برای وزارت مذکور در حوزه‌های حقوق کودک و مبارزه با فساد در کشور اخذ شد.

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید