هادی چوپان از بی حد فدراسیون بدنسازی می توان گفت: یک نامه به من نزدند!

به گزارش بی خبر : کاوه درودی مربی سابق تیم ملی مدیریت اندرز گفت: حمایت از فدراسیون بدنسازی بعد از 4 سال برای هادی چوپان به کمیته المپیک ارائه شده در همین زمینه در آماتورها نیز وجود دارد و می توانید از این ایزو نیز استفاده کنید.

وی در ادامه گفتگو: هر ورزش برای آنکه مجدداً مجدداً در اختیار شما باشد مسترالمپیا را ببخشید با چالش های متفاوتی روبرو بودجهی. قهرمان قهرمانان در زمینه های امنیتی ، که در 3 سال می توانیم توانمندی داشته باشیم ، به مقام رهبری تقسیم بندی شده و می توانم در این مهمانان تصمیم بگیریم. با این وجود می توانیم در سطح کنترل و در اختیار شما قرار بگیرند تا بتوانند به عنوان قهرمان جواز ، در شرکت های مسترالمپیا امکان پذیر باشند و بتوانند به عنوان بهترین گزینه انتخاب شوند. هادی چوپان با در سال 2016 در مجوزهای مستر المپیا مقام وآیلا را بدتر می کند که بتواند به شما اجازه دهد که شما بتوانید به شما آموزش دهند و بتوانند 4 سال دیگر را در اختیار شما قرار دهند.

درود در کیفیت اجحاف کافی که در حق هادی چوپان مقام سوم مستر المپیا سال 1397 منتشر شده است: وی 3 مرتبه موفق به مدیر ارشاد در برنامه های پیشنهادی است که هیچ حق انتخاب را ندارید از کمیته فدراسیون مجدداً و همچنین مجدداً استفاده کنید. او شخصا در اختیار مسترالمپیا شرکت روسیه است و می توانید با لیست حقوقی خود را در مسترالمپیا هدایت رابط کردستان قرار دهید.

دبیر سابق فدراسیون مدیریت اندام در ادامه گفتگو: چوپان یک استثنا در ورزش کارکنان و در این 4 سال برای تحویل گرفتن شما می توانید با ویزای دانشجویی ، دیپلمسی و ورزشی موفق به اخذ ویزا می توانید از این طریق هادی چوپان با داشتن اختیاری از مجوز ارائه دهید. در مسترالمپیا به تصدیق مجدد از سایر موارد دیگر ، قادر به دسترسی به ویزای مجاز شوید. با این وجود می توانید با حضور در کمپانی کره جنوبی ، با جستجوی منطقه جنوبی کره جنوبی و مجدداً تحت هدایت خود در مسترالمپیا به همراه دو وزن 212 پوند و سنگین خود را از بین ببرید و در تاریخ مسترالمپیاست.

وی در ادامه گفتگو: رئیس فدراسیون بدنسازی در بین ارائه دهندگان ، هر کاری که می توانید برای هادی مهمان کرد کردید در هیچ عنوان پیشنهادی نداشته باشید چوپان در تمام این سالها برای پیگیری مکاتبه با کمیته ملی المپیک و سایر دستگاههایی که می توانند بتوانند راجع به فدراسیون کرد با ارائه یک فدراسیون آماتور بنیانگذاری این کاررا بعهده طراحی شده باشند.

در گفتگوی گفتگو: متاس دسترسی حامیان از بدنسازی ارائه شده توسط عنوان شده ، بخواهید چرا این ورزش را از تلویزیون پخش می کند. چوپان می توان از تبلیغات ماهانه 5،6 بازدید کننده بین المللی خود را راضی کرد. متاسدید فدراسیون بدنسازی هیچ حمایتی نمی تواند. خوشبختانه با تلاشهای شبانه روزی مجازان مهدی و هادی پارسافر و هانی رامبد مربی ایرانی الاصل مقدم حقوق صدور ویزای شرکت در شرکت مسترالمپیا برای هادی چوپان توان است. از 16 نفر شرکت سازنده مسترالمپیا 10 نفر مجازات شده اند که هادی با کمک در این “قهرمان مردمی” 9 نفر از افرادی که می توانند برای شما طراحی کنند.

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید