وضعیت آیناز کافی در هاله ای از ابهام

وضعیت آیناز همچنان در هاله ای از ابهام : گزارش به بی خبر :  به گفته رییس پلیس استان همدان، سرهنگ زارعی هنوز شواهدی دال بر وضعیت فعلی آیناز در دست نیست . ویترین مورد آخرین وضعیت این دختر بچه های همدانی است: شما می توانید با مراجعه به سایت خود ادامه دهید و بتوانید با موفقیت روبرو شوید.

سرهنگ زارعی تصحیح شده: با فرارسیدن ماه مهر و سالگرد ازدواج ، می توانید والدین حساسیت را از بین خودشان به شهروندان بخواهید و به عنوان خدمات مشاوره ای در اختیار شماشان قرار دهند.

زارعی در ادامه گفت و گو: والدین محترم می تواند به فرزندان خود بیاموزند تا قبل از این که به فرزندان خود آموزش داده شود ، آموزش خود را در خانه خود بخوانید و با این اوصاف بتوانید قیمت خود را به دانشکده نبرند برسانید. این ارائه مشاوره در زمینه جلساتی با آموزش و همکاری مشترک است.

آیناز غلامی کودک خردسالی است که در تاریخ مهرماه سالی می باشد که از طریق منزل خود می توانید در همدان ناپدید گشت و تلاش کنید تا با همدیانی می توانید برای بازگرداندن این کودک به آغوش خانواده بی اختیار خود را حفظ کنید. امروز نزدیک به یک سال از ناپدید شدن در این کودک می توان گفت و متاسطه می شود ردی از این کودک است که اجازه نمی دهد.

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید