۱۲ هزار و ۹۰۰ ساعت آموزش طی ۱۲ سال به هر دانش آموز

۱۲ هزار و ۹۰۰ ساعت آموزش طی ۱۲ سال به هر دانش آموز: معاون برنامهریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه بار برنامه درسی بر اساس مقررات موجود ۱۲ هزار و ۹۰۰ ساعت طی ۱۲ سال تحصیل است گفت: به عبارتی به هر دانش آموز ۱۲ هزار و ۹۰۰ ساعت در ۱۲ سال تحصیل آموزش می دهیم که متوسط آن در دنیا ۸۰۰۰ ساعت است. اگر بخواهیم این بار را متعادل کنیم و به آموزشهای در تراز سند تحول برسیم قطعا باید یک اصلاحاتی انجام دهیم.

به گزارش بی خبر، علی الهیار ترکمن در برنامه تلویزیونی پرسشگر  درباره انتظارات از مجلس جدید گفت: مسائل آموزش و پرورش از یک توالی منطقی و زنجیره  اهداف به هم پیوسته تشکیل شده است و یک نگاه جامع و کل نگر است  که مجموعه مجلس و دولت می توانند یک برنامه مدون و استراتژیک را برای حل مسائل آموزش و پرورش رقم بزنند.

وی افزود: کمیسیون آموزش و تحقیقات ابتدای کار خودش است و اگر با یک تحلیل، مسائل ریشهای و بنیادین آموزش و پرورش را شناسایی کند و علل پدید آورنده وضع فعلی را بررسی کند، قطعا می تواند در ادامه کار خودش بسیار موفق باشد.

معاون برنامهریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه به زودی دولت کار تدوین و تصویب بودجه سال۱۴۰۰ را آغاز می کند که ویژگیهای خاصی دارد واز جمله اینکه باید در راستای گام دوم انقلاب تصویب شود، اولین بودجه قرن جدید، اولین تجربه مجلس یازدهم در تصویب بودجه و آخرین بودجه ای است که دولت دوازدهم به مجلس ارائه می کند گفت: اگر بتوانیم نیازهای آموزش و پرورش را در راستای سندتحول بنیادین و اهداف برنامه ششم توسعه دنبال کنیم می توانیم بودجه ریزی موفقی داشته باشیم.

الهیار ادامه داد: برنامه هفتم توسعه را نیز در پیش داریم که آخرین برنامه توسعه در سند چشم انداز تا سال ۱۴۰۴ است که باید تمام ظرفیتهای اجرایی کشور مصروف شود تا بتوانیم اهداف حداکثری سند چشم انداز ۱۴۰۴ و سند تحول بنیادین را محقق کنیم.

وی با اشاره به اینکه مورد حائز اهمیت دیگر سیاستهای کلی جذب نیرو است گفت: از یک به هم ریختگی و نگاههای متفاوت در جذب نیرو در آموزش و پرورش رنج می بریم. دولت یک طور به این سیاست ها نگاه می کند و مجلس طور دیگری. باید تعادلی برقرار شود که بتوانیم از نیروی انسانی با کیفیتی که از مجاری رقابتی خودش و کانال دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه شهید رجایی جذب می شوند بهره ببریم.

معاون برنامهریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: در عین حال که از نیروهای تمام وقت استفاده می کنیم باید بتوانیم از نیروهای پاره وقت نیز در راستای رفع نیازهای مقطعی استفاده کنیم.

الهیار ترکمن  با بیان اینکه ورود به بحث سیاستهای کلی جذب نیرو بدون نگاه به تقویم آموزشی و بار برنامه درسی امکان پذیر نیست گفت: این دو یک مجموعه به هم پیوسته هستند که تعادل آنها به ورودی و جذب نیروی متعادل منجر می شود. بار برنامه درسی بر اساس مقررات موجود ۱۲ هزار و ۹۰۰ ساعت طی ۱۲ سال تحصیل است.

وی ادامه داد: به عبارتی به هر دانش آموز ۱۲ هزار و ۹۰۰ ساعت در ۱۲ سال تحصیل آموزش می دهیم که متوسط آن در دنیا ۸۰۰۰ ساعت است. اگر بخواهیم این بار برنامه سنگین برنامه درسی را برداریم به یک حجم از نیروی انسانی نیاز داریم و اگر بخواهیم آن را متعادل کنیم و به آموزش های در تراز سند تحول برسیم قطعا باید یک اصلاحاتی انجام دهیم.

معاون برنامهریزی و  توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش در یک جمع بندی و به صورت تیتروار به کارهایی که آموزش و پرورش آماده تعامل کامل با مجلس برای انجام آنهاست اشاره و اظهار کرد: بودجه ۱۴۰۰، برنامه هفتم توسعه در یک نگاه کوتاه مدت و سیاستهای کلی جذب و ساماندهی نیرو در یک نگاه کلیتر و عمیقتر از جمله این اقدامات است.

وی در پاسخ به اینکه آیا این آمادگی را دارید که یک طرح مشترک با مجلس شورای اسلامی ارائه دهید؟ گفت: به عنوان کارشناس مسائل آموزش و پرروش این مسائل را طرح کردم و آماده تعامل هستیم و برنامه مشخصی هم برای این موضوع داریم که با کمیسیون آموزش و با کلیت مجلس وارد بحث بشویم، ولی زمینههای تعامل هم باید فراهم باشد.

الهیار ترکمن درباره اینکه جلسه مشترک شما با مجلس چه زمانی برگزار میشود؟ اظهار کرد: هر زمان مجلس دستور بدهد و آمادگی داشته باشد ما آمادگی داریم که با پیشنهاد مشخص در جلسه شرکت کنیم. ما مستنداتمان کامل است و میتوانیم پیشنهادات خود را ارائه کنیم.

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید