- bikhabar
برای ورود زنان به ورزشگاه‌ها حكم مراجع‌ لازم است ۲۶ مرداد ۱۳۹۸

برای ورود زنان به ورزشگاه‌ها حكم مراجع‌ لازم است

برای ورود زنان به ورزشگاه‌ها حكم مراجع‌ لازم است این تصویری که ما از عدم حضور زنان در ورزشگاه داریم، فقط حضورنداشتن آنها در ورزشگاه نیست؛ تحقیر نیمی از جامعه است. ما باید احساس تبعیض را در زنان ایران از بین ببریم. به گزارش بی خبر : رضا صالحی‌امیری اگرچه به‌عنوان یک چهره و مسئول […]

مجوز حضور زنان در ورزشگاه دست فدراسیون نیست ۱۳ مرداد ۱۳۹۸

مجوز حضور زنان در ورزشگاه دست فدراسیون نیست

با وجود مشکلات و کمبودهای سخت افزاری به نظر می رسد حضور بانوان در ورزشگاه ها بتواند آثار و تبعات فرهنگی بهتری به همراه داشته و باعث سلامت بیشتر فضای ورزشگاه ها شود.